Webpage Informare Politică de Confidenţialitate a Datelor cu Caracter Personal Expocar.Suzuki.ro

Prezenta Notă de Informare reprezintă un sumar asupra termenilor si condiţiilor pentru pelucrarea datelor cu caracter personal ale utilizatorilor şi vizitatorilor paginii de web www.expocar.suzuki.ro, intr-o manieră scurtă, succintă şi transparentă. Pentru informaţii detaliate, vă rugăm accesaţi link-ul Politică de Confidentialitate

Operatorul de Date cu Caracter Personal şi Ofiţerul pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal (DPO)
Denumirea: S.C. EXPOCAR TRADE S.R.L.
Sediul: Str. Baba Novac, nr.165, Constanta
Telefon: +0241.694.222
E-mail: gdpr@expocar.ro

(i)Pentru analizarea utilizării si calității paginii Web precum și pentru asigurarea securitații acțiunilor desfăsurate în cadrul paginii WebÎn scopul interesului nostru legitim
(ii)Pentru a răspunde și gestiona corespunzător solicitările și sesizările dumneavoastră
(iii)Pentru executarea operațiunilor specific business-ului nostru, cum ar fi operațiuni corporate generale, raportări interne, analize interne, dezvoltarea unor produse și servicii
(iv)Pentru a desfăsura programe și chestionare de satisfacție a cliențilorÎn baza consimțământului
dumneavoastră; aveți dreptul de a retrage oricând acest
consimțământ
(v)Pentru a vă transmite informări de tip newsletters in format electronic despre produsele si serviciile noastre
(vi)Pentru a înteprinde demersurile necesare astfel încât să satisfacem solicitările dumneavoastră de Test Drive
(vii)Pentru a înteprinde demersurile necesare astfel încât să satisfacem solicitarile dumneavoastră de verificare a campaniilor de rechemare în Service
(viii)Pentru a inteprinde demersurile necesare astfel încat să satisfacem solicitările dumneavoastră de a vă transmite o ofertă personalizată
(ix)Pentru a ne oferi posibilitatea de a fi în accord cu prevederile legale vis a vis de obligațiile noastre legale față de autoritați și instante judecatoreștiÎn scopul exercitării drepturilor noastre legale

Cine ar putea primi datele dumneavoastră cu caracter personal?
Angajații noștri ar putea accesa datele dumneavoastră cu caracter personal conform principiului “am nevoie să cunosc” pentru îndeplinirea atribuților de serviciu. De asemenea, datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi transferate către partenerii noștri din Comunitatea Europeană și utilizăm furnizori specilaizați în Prelucrarea de date cu Caracter Personal pentru stocarea website-ului sau pentru a acorda asistență și servicii dumneavoastră.

Drepturile Dumneavoastră
Va puteți exercita următoarele drepturi cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal: